str. główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania deklaracja dostępności linki

Autobusy:

Sobota, godzina 06:57

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS, TAXI:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników
 » TAXI

Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA)Teraz wystarczy tylko jeden bilet na podróżowanie wszystkimi środkami pabianickiej i łódzkiej komunikacji miejskiej we wszystkich strefach taryfowych, pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych w wybranych strefach kolejowych oraz łaską, zduńskwolską, sieradzką lub zgierską komunikacją miejską. To Wspólny Bilet Aglomeracyjny, kodowany na Migawkach.

Ceny biletów WBA ważne od 1 marca 2022 r. (na podstawie Porozumienia międzygminnego z 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny z późn. zm.):

30-dniowy WSPÓLNY BILET AGLOMERACYJNY (kolej i komunikacja miejska)
STREFA ZASIĘG NORMALNY ULGOWY
A Pabianice + Łódź + Zgierz 200,00 zł 212,00 zł
A+ Pabianice + Łódź + Zgierz 252,40 zł 126,20 zł
B Zgierz - Łask 319,00 zł 159,50 zł
B+ Zgierz - Łask 324,00 zł 162,00 zł
C Zgierz - Zduńska Wola 349,00 zł 174,50 zł
C+ Zgierz - Zduńska Wola 359,00 zł 179,50 zł
D Zgierz - Sieradz 389,00 zł 194,50 zł
D+ Zgierz - Sieradz 409,00 zł 204,50 zł
CZYM POJADĘ?
STREFA PRZEWOŹNICY
A ŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź
A+ ŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź, MZK Pabianice, MUK Zgierz
B ŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź
B+ ŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź, MZK Pabianice, ZKM Łask, MUK Zgierz
C ŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź
C+ ŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź, MZK Pabianice, MPK Zduńska Wola (linie 1, 2, 3, 5, 10, 11), MUK Zgierz
D ŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź
D+ ŁKA, POLREGIO, MPK-Łódź, MZK Pabianice, MPK Sieradz, MUK Zgierz

Więcej informacji na stronach www.wba.lodzkie.pl oraz www.migawka.lodz.pl.

Zasięg ważności WBA:

Wspólny Bilet Aglomeracyjny na linii Łódź - Sieradz ważny jest w:
» strefie miejskiej i podmiejskiej łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym na liniach Z41 i N4B),
» pociągach POLREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w zależności od zasięgu stref kolejowych: A (Pabianice, Łódź, Zgierz), B (do Łasku), C (do Zduńskiej Woli), D (do Sieradza),
» dwóch strefach taryfowych pabianickiej komunikacji autobusowej (tylko bilety ze znakiem +),
» komunikacji MUK Zgierz (tylko bilety ze znakiem +),
» komunikacji ZKM Łask (tylko bilet B+),
» komunikacji MPK Zduńska Wola w strefie miejskiej na liniach 1, 2, 3, 5, 10, 11 (tylko bilet C+),
» komunikacji MPK Sieradz (tylko bilet D+).

Zasięg stref dla Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych na linii Łódź - Sieradz:ZASIĘG STREFY A/A+:
» wszystkie strefy łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym linie Z41 i N4B),
» pociągi POLREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w obrębie następujących stacji i przystanków osobowych:
Pabianice, Łódź Retkinia, Łódź Kaliska, Łódź Żabieniec, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Pabianicka, Łódź Chojny, Łódź Dąbrowa, Łódź Widzew, Łódź Stoki, Łódź Marysin, Łódź Arturówek, Łódź Andrzejów, Łódź Olechów Wschód, Łódź Lublinek, Łódź Niciarniana, Łódź Fabryczna, Zgierz, Zgierz Jaracza, Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers,
» wszystkie strefy lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach (tylko A+),
» wszystkie strefy komunikacji MUK Zgierz (tylko A+).

ZASIĘG STREFY B/B+:
» wszystkie strefy łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym linie Z41 i N4B),
» pociągi POLREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w obrębie stacji i przystanków osobowych strefy A/A+ oraz dodatkowo: Chechło, Dobroń, Kolumna, Łask,
» wszystkie strefy lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach (tylko B+),
» wszystkie strefy komunikacji ZKM Łask (tylko B+),
» wszystkie strefy komunikacji MUK Zgierz (tylko B+).

ZASIĘG STREFY C/C+:
» wszystkie strefy łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym linie Z41 i N4B),
» pociągi POLREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w obrębie stacji i przystanków osobowych strefy A/A+ i B/B+ oraz dodatkowo: Borszewice, Zduńska Wola,
» wszystkie strefy lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach (tylko C+),
» strefa miejska MPK Zduńska Wola na liniach 1, 2, 3, 5, 10, 11 (tylko C+),
» wszystkie strefy komunikacji MUK Zgierz (tylko C+).

ZASIĘG STREFY D/D+:
» wszystkie strefy łódzkiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym linie Z41 i N4B),
» pociągi POLREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w obrębie stacji i przystanków osobowych strefy A/A+, B/B+ i C/C+ oraz dodatkowo: Męcka Wola, Sieradz Męka, Sieradz Warta, Sieradz,
» wszystkie strefy lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach (tylko D+),
» wszystkie strefy komunikacji MPK Sieradz (tylko D+),
» wszystkie strefy komunikacji MUK Zgierz (tylko D+).

Uprawnienia do przejazdów ulgowych z WBA:

Przejazdy ulgowe na podstawie Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego przysługują wyłącznie następującym grupom pasażerów:

L.p. Ulgowy przejazd przysługuje: Podstawa prawna: Na podstawie dokumentu:

1

dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
§ 6 ust. 2 uchwały Nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r.;
§ 10 ust. 1 uchwały Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.;
§ 2 ust. 3 pkt 2, 3 uchwały Nr XLI/455/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 r.;
§ 12 ust. 1 pkt a i ust. 2 uchwały Nr XVIII/162/11 Rad Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011 r.
ważna legitymacja szkolna

2

studentom studiów wyższych art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ważna legitymacja studencka

3

emerytom i rencistom § 6 ust. 6 uchwały Nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r.;
§ 10 ust. 3 uchwały Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.;
§ 2 ust. 3 pkt 6 uchwały Nr XLI/455/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 r.;
§ 12 ust. 3 pkt b uchwały Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011 r.
legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości

4

dzieciom w wieku od 4 do 7 lat § 6 ust. 8 uchwały Nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r.;
§ 10 ust. 4 uchwały Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r.;
§ 2 ust. 3 pkt 4 uchwały Nr XLI/455/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 r.;
§ 12 ust. 1 pkt b i ust. 2 uchwały Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011 r.
dokument potwierdzający wiek dziecka


Punkty Sprzedaży WBA:

Punkty sprzedaży Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych na terenie Pabianic:

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) - ul. Narutowicza 9
Dni robocze: 6:00 - 19:45
Dwie ostatnie soboty miesiąca: 9:00 - 13:00
tel. 42-215-32-88

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 2 - Dworzec PKP
Dni robocze: 6:00 - 18:15
15 - 16 września: 6:00 - 14:00
Dwie pierwsze soboty miesiąca: 9:00 - 13:00
tel. 42-205-41-40

Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 3 - pętla Waltera-Jankego (dworzec MZK)
Dni robocze: 6:30 - 14:30
tel. 42-214-63-91

Wspólne Bilety Aglomeracyjne sprzedawane są także we wszystkich pozostałych punktach sprzedaży MIGAWKI - m.in. w Łodzi. Szczegółowy wykaz punktów na stronie www.migawka.lodz.pl.

Zasady korzystania:

1. Bilety WBA kodowane są na Migawkach MPK-Łódź. Więcej szczegółów na stronie www.migawka.lodz.pl.
2. Pasażer odbywający przejazd na podstawie biletu ulgowego zobowiązany jest posiadać i okazać do kontroli ważny dokument poświadczający prawo do korzystania z danej ulgi.
3. Jeżeli pasażer w czasie przejazdu nie okaże biletu, bądź okaże bilet ulgowy, ale nie okaże właściwego dokumentu poświadczającego uprawnienie, wówczas zostaje wystawiona opłata dodatkowa zgodnie z przepisami właściwego organizatora lub operatora kolejowego.
4. W przypadku okazania w terminie do 7 dni po nałożeniu opłaty dodatkowej ważnego w momencie kontroli biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego, pasażer pokrywa jedynie koszty opłaty manipulacyjnej na zasadach i w wysokości określonych przepisami organizatora lub operatora kolejowego.
5. Przy przejazdach, realizowanych środkami transportu organizatora i operatorów kolejowych, obowiązują przepisy porządkowe, uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i regulaminy właściwe dla danego organizatora i operatora kolejowego.

Polecamy także: Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki

W ofercie taryfowej jest również Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki, obejmujący wyłącznie całą pabianicką i łódzką komunikację miejską. Cena biletu 30-dniowego wynosi 149 zł (ulgowy - 74,50 zł), a 90-dniowego 394 zł (197 zł - ulgowy).

Szczegóły oferty Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego można znaleźć TUTAJ.


Od 8.10 zmiana taryfy opłat


Od 26.09 tymczasowa zmiana trasy


Od 19.09 zmiana przewoźnika i rozkładu jazdy


Od 8.09 tymczasowa zmiana trasy


Od 27.06 tymczasowa zmiana trasy


Od 30.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 4.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 7.03 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27